Officieel Erkend Leerbedrijf

Sinds juli 2019 heeft Taekwon-Do school Amsterdam de officiële accreditatie “Erkend Leerbedrijf”. De erkenning geldt voor de komende vier jaar. Een belangrijke stap in de verdere professionalisering van onze school.

Wat is een Leerbedrijf?

Taekwon-Do School Amsterdam is een officieel Erkend Leerbedrijf.

Een leerbedrijf is een bedrijf waar een scholier die een opleiding volgt stage kan lopen. Vaak zijn dit opleidingen waarbij de scholier slechts een of twee dagen per week naar school gaat. De overige dagen is de scholier dan op het leerbedrijf om de theorielessen van de opleiding in de praktijk te oefenen.

Aan leerbedrijven worden wel eisen gesteld, zo moet er minimaal een leermeester aanwezig zijn om de scholier te begeleiden. Ook moet het werk op het leerbedrijf aansluiten op de theorie van de opleiding.

MBO-opleidingen komen in twee varianten:

  • de beroepsopleidende leerweg (BOL): de leerling brengt minimaal 20% en maximaal 60% van zijn opleiding door in de beroepspraktijk. Dit noemen we “stage”.
  • de beroepsbegeleidende leerweg (BBL): de leerling brengt minimaal 60% van zijn opleiding door in de beroepspraktijk. Dit noemen we een leer(werk)baan.

De kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven moeten zorg dragen voor voldoende leerbedrijf van goede kwaliteit. Daarvoor controleren de kenniscentra alle leerbedrijven en geven ze een erkenning af aan leerbedrijven die voldoen aan de minimale kwaliteitseisen. [Bron]

Tevens is hoofdinstructeur Jair Stenhuijs bevoegd om als assessor de eindtoets – de zogenaamde Proeve van Bekwaamheid – af te toetsen.

Sport & Bewegen

De erkenning door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) stelt ons in staat om leerlingen die een opleiding Sport & Bewegen (MBO) volgen een praktijkstage te kunnen bieden als officieel erkend leerbedrijf. Naast een uitdagende omgeving waarin je veel lesstof aan een diverse groep leerlingen moet bijbrengen, kunnen stagiaires ook aan de slag met organiseren van (kleine) evenementen, zoals examens, of een clubtoernooi. Ze kunnen ook proeven van de administratieve processen die zich onder de motorkap afspelen.

In de voorbereiding spreken wij samen met de stagiaires de leerdoelen af maken een planning voor het leertraject. Verder zetten wij natuurlijk op papier wat we van elkaar mogen verwachten. De stagiaires worden deskundig begeleid en na afloop evalueren we het geheel.

Taekwon-Do is naast een martial art en een sport ook een middel om de maatschappij ten positieve te beïnvloeden. Door professionals in de dop een kans te gunnen zich te ontplooien binnen onze mogelijkheden als officieel erkend leerbedrijf, proberen wij hieraan bij te dragen.

Taekwon-Do School Amsterdam Erkend Leerbedrijf