ITF Nederland

Op 17 januari 1992 is ITF Nederland opgericht als volwaardige Taekwon-Do bond. De heren James Tjin-A-Ton en Kiet Tjon A Pauw staan als oprichters van de bond genoemd in de (toenmalige) statuten die notarieel werden vastgelegd. Nog steeds is ITF Nederland de enige organisatie in Nederland die erkend wordt door de ITF Wereldfederatie.

ITF Nederland is een democratische organisatie. De aangesloten scholen kunnen jaarlijks tijdens de Algemene Ledenvergadering inspraak uitoefenen. Het bestuur wordt om de vier jaar gekozen en werkt beleidsmatig aan de toekomst van ITF Taekwon-Do in Nederland. Jaarlijks verschijnt dan ook een professioneel financieel jaarverslag.

Als nationale organisatie van de ITF wereldfederatie, is ITF Nederland het orgaan dat binnen Nederland zorg draagt voor de kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van Taekwon-Do. Dit doen we met diverse uitvoerende en ondersteunende commissies, allen vrijwilligers vanuit de aangesloten scholen.

Internationaal hebben ITF Nederland-leden zitting in commissies, zodat we ook daar een bijdrage kunnen leveren.

Zaken die door de bond geregeld worden:

  • Erkenning van graduaties (banden)
  • Verzekering voor de aangesloten scholen en leden
  • NOC*NSF-erkende opleidingen voor instructeurs
  • Taekwon-Do inhoudelijke cursussen en (internationale) seminars voor alle niveaus en diverse doelgroepen
  • Deelname aan internationale wedstrijden (EK en WK)
  • Professionele toernooien (de zogenaamde “Master Series”)
  • En nog veel meer!

Taekwon-Do School Amsterdam leden worden ook aangemeld bij de bond. Zo bouwen we met zijn allen aan de toekomst van ITF Taekwon-Do.

ITF NL logo DEF FC Hires kopie