Tenets van Taekwon-Do

Taekwon-Do grondlegger Generaal Choi Hong Hi stelde de ontwikkeling van de volgende mentale vaardigheden centraal: Hoffelijkheid (Ye Ui), Integriteit (Yom Chi), Doorzettingsvermogen (In Nae), Zelfbeheersing (Guk Gi) en Onoverwinnelijkheid van geest (Baekjul Boolgool). Dit worden ook wel de Tenets van Taekwon-Do genoemd.

Generaal Choi zag Taekwon-Do als middel: een middel om een meer vredige en rechtvaardige wereld te bevorderen. De slogan “de maatschappij, dat ben jij” kennen we wellicht nog wel. Een betere wereld begint bij het individu. Door Taekwon-Do – en daarmee de Tenets van Taekwon-Do – wereldwijd te verspreiden poogde Choi dit doel te bereiken.

Hoffelijkheid (Ye Ui)

De vijf Taekwon-Do Tenets beginnen met hoffelijkheid, Ye Ui. Een glimlach kost niets. De letterlijke betekenis van het Latijnse woord respectus is ’terugzien”, ‘acht slaan op’. Respect heeft niet alleen te maken met de ander, maar ook met jezelf. “Behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden” wordt dan ook de gulden regel van de praktische ethiek genoemd en komt en is terug te vinden in culturen, filosofieën en religies sinds de 7e eeuw voor het begin van onze jaartelling.

Generaal Choi poneert in zijn encyclopedie enkele praktische richtlijnen voor hoffelijkheid voor de Taekwon-Do beoefenaar:

 1. Respecteer de gedachte van het compromis: probeer er zo goed mogelijk samen uit te komen;
 2. Respecteer je morele kompas: handel ernaar, als jij zelf, of een ander uit koers raakt;
 3. Respecteer elkaar: beleefdheid kost niets;
 4. Respecteer altijd je gevoel voor rechtvaardigheid en menselijkheid;
 5. Respecteer iedereen, zeker ouderen en autoriteit (in de Nederlandse cultuur een lastige);
 6. Respecteer etiquette (het zijn de kleine dingen die het doen: rituelen scheppen orde in de chaos van het leven);
 7. Respecteer andermans spullen;
 8. Respecteer eerlijkheid en oprechtheid ook in zakelijke aangelegenheden;
 9. Respecteer je morele transparantie: bij twijfel geen geschenken aannemen of geven.

Integriteit (Yom Chi)

Integriteit, ook wel rechtschapenheid, betekent letterlijk ‘in een geheel’: een persoonlijkheid die zowel naar binnen als naar buiten toe hetzelfde is. Het Latijnse integritās betekent ‘zuiverheid, rechtschapenheid’, een afleiding van integer. Zonder een werkend moreel kompas is integriteit niet mogelijk is.

Binnen Taekwon-Do wordt “integriteit” echter iets anders geïnterpreteerd dan wat je in de Westerse woordenboeken terugvindt. Generaal Choi geeft in zijn encyclopedie een aantal voorbeelden die blijk geven van een gebrek aan integriteit:

 1. De instructeur die er niks van bakt door een gebrek aan kennis of onverschilligheid;
 2. De student die de boel in de maling neemt door breekmaterialen te bewerken voor een demonstratie;
 3. De instructeur die slechte technieken verdoezelt met een luxueuze dojang en valse complimenten aan zijn studenten;
 4. De student die om een hogere graad vraagt aan zijn instructeur, of probeert deze te kopen;
 5. De student die hogerop wil komen om zijn ego te strelen of voor een machtsgevoel;
 6. De instructeur die lesgeeft en de kunst promoot om materiële redenen;
 7. De student wiens daden niet overeenkomen met diens woorden;
 8. De student die zich schaamt om naar de mening van een junior te vragen.

In tegenstelling tot de grootsere stellingen die bij hoffelijkheid worden gepresenteerd, valt op dat hier ten eerste negatieve voorbeelden worden gegeven (waarin wordt gesteld wat integriteit niet is) en ten tweede zijn de voorbeelden behoorlijk specifiek, namelijk over de instructeur en de student en hun relatie.

Doorzettingsvermogen (In Nae)

Confucius zei: “Iemand die ongeduldig is met kleine dingen zal zelden succes behalen in belangrijke zaken.” In het Nederlands kennen we het gezegde “Geduld is een schone zaak”.

Met doorzettingsvermogen als deugd, doelde Generaal Choi dus niet op je lichamelijke conditie, maar op het mentale aspect ervan. Grote doelen bereik je alleen door ze op te splitsen in kleinere, haalbare doelen, waaraan je dag in dag uit aan werkt, zonder het grote plaatje uit het oog te verliezen, zonder je uit het veld te laten slaan.

Vasthoudendheid is de sleutel. Als je die niet hebt, dan kom je nergens.

Zelfbeheersing (Guk Gi)

“Kracht is meer van toepassing op iemand die zichzelf overwint, dan op iemand die een ander overwint”, schreef Lau Tzu. In dezelfde strekking is de spreuk Vincit qui se vincit, die prijkt op de hoodies van Team CB19NL (het gelegenheidscollectief waarmee Taekwon-Do School Amsterdam regelmatig met een drietal andere clubs mee optrekt naar toernooien).

Zelfbeheersing: heersen over jezelf, jezelf overwinnen, je grenzen en capaciteiten kennen en oprekken. Deze grondregel is bijzonder belangrijk, zowel binnen als buiten de dojang. Verlies van zelfbeheersing kan in potentieel gewelddadige conflicten – of in de context van competitie – uitlopen op ellende.

Zonder zelfbeheersing geen persoonlijke groei, geen onoverwinnelijkheid van geest. En laat dat nou de vijfde en laatste tenet zijn…

Onoverwinnelijkheid van geest (Baekjool Boolgool)

Confucius schreef: “Het is een daad van lafheid om onrecht niet aan de kaak te stellen.” Het ultieme doel van Generaal Choi met ITF Taekwon-Do is dan ook het ontwikkelen van moedige personen die hun morele kompas niet uit het oog verliezen, om zo een vredige en rechtvaardige wereld dichterbij te brengen.

Het Van Randwijk-monument te Amsterdam

En vergis je niet, er is moed voor nodig om je grenzen aan te geven en voor je principes op te komen. Zeker onder druk van je omgeving: opkomen voor zwakkeren; je eigen mening uiten tegen de stroom in; je eigen weg kiezen, los van de kudde; kwaad benoemen wanneer iedereen doet alsof het normaal is; de troepen durven leiden tegen onrecht.

“The sad truth is that most evil is done by people who never make up their minds to be good or evil.”
― Hannah ArendtThe Life of the Mind

“Jutsu becomes Do”, was het antwoord van Shigeru Kimura op de vraag of Karate “Jutsu” of “Do” was. Het is een ervaring die Boosabum Jair aan den lijve heeft ondervonden in Zuid-Afrika. Het klinkt contra-intuïtief om te stellen dat juist het beoefenen van een krijgskunst de weerzin tegen geweld doet groeien. Wij beseffen wat de realiteit van geweld is, wat één misstap teweeg kan brengen, hoe getraind je ook bent. Een deel van overleven is domweg geluk hebben. Geluk, dat die ene kans voorbij komt. Het doet je het leven respecteren. En waarderen dat wij hier in Nederland een relatief veilige maatschappij leven.

Een nastrevenswaardig doel voor de wereld.