Jeugdfonds Sport & Cultuur

“Alle kinderen moeten kunnen sporten” is het motto van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Kinderen die graag lid willen worden van een sportclub mogen niet buiten de boot vallen, omdat hun ouders niet genoeg geld hebben om (een deel van ) de contributie te betalen. Deze kinderen mogen ook niet het gevoel hebben dat ze een bepaalde sport niet behoren te beoefenen vanwege hun omstandigheden thuis. Sporten is gezond, geeft plezier met anderen, versterkt het zelfvertrouwen en biedt kansen. Via sport wordt talent ontdekt en ontwikkeld.

Jeugdfonds Sport & Cultuur

 

 

 

 

 

Taekwon-Do School Amsterdam staat als goedgekeurde sportschool geregistreerd bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Ouders met een stadspas kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Deze aanvraag dient door de ouders zelf opgestart te worden via een ouder/kind coördinator (vaak via de basisschool). Pas als Taekwon-Do School Amsterdam positief bericht heeft gekregen over een aanvraag via het fonds kan er aan de lessen worden deelgenomen.

Zelf online aanvragen
Je kunt als ouder ook zelf online een aanvraag doen via SINA (Stichting Samen IS Niet Alleen). Dit kan via https://www.stichtingsina.nl. Een intermediair bij SINA handelt je aanvraag dan verder af en neem contact op over de toekenning van de aanvraag.

Voor meer informatie zie ook: https://jeugdfondssportencultuur.nl/