Wat is Taekwon-Do?

Taekwon-Do is een krijgskunst, ontwikkeld in Korea door Generaal Choi Hong Hi (1918-2002). Het heeft zijn oorsprong in diverse Aziatische krijgskunsttradities.

Moreel Ideaal

Taekwon-Do heeft, in lijn der traditie van de Oosterse krijgskunsten, als primaire doel om moed te ontwikkelen – moed, om het morele kompas niet uit het oog te verliezen en ernaar te handelen – gecomplementeerd door een gezond en sterk lijf. Fit in lichaam en geest dus.

Het ideaalbeeld van generaal Choi was dat wereldwijde verspreiding van Taekwon-Do zou bijdragen aan een vredige, rechtvaardige wereld. Niet voor niets is de eerste van de vijf morele richtlijnen van Taekwon-Do: Hoffelijkheid. Een betere wereld begint immers bij jezelf. Lees meer over de zogenaamde “DO”.

Martiale Oorsprong

De basis voor Taekwon-Do komt uit het Japanse Karate-Do. Verder zijn de vele dynamische beentechnieken terug te voeren op het Koreaanse Tae-kyon, dat in de loop der tijd is geformaliseerd tot een krijgskunst, maar oorspronkelijk een spel was.

De Taekwon-Do-oefenstof is dan ook opvallend veelzijdig en reikt van hoge gesprongen schoppen en effectieve zelfverdedigingstechnieken tot ademhalings- en ontspanningsoefeningen.

Taekwon-Do bevordert het uithoudingsvermogen, kracht, lenigheid, motoriek en evenwichtsgevoel. Tevens heeft het een positieve invloed op het zelfvertrouwen, zelfbeheersing en concentratie.

Taekwon-Do School Amsterdam beoefent de originele stijl zoals die door generaal Choi Hong Hi ontwikkeld is. Deze vorm wordt aangeduid als I.T.F. (International Taekwon-Do Federation). Meer informatie hierover is te vinden op de website van ITF Nederland.

Taekwon-Do kent verschillende onderdelen, zoals bijvoorbeeld tuls, sparring en zelfverdediging.

Tul

Een Tul bestaat uit een serie aaneengeschakelde zelfverdedigingstechnieken. Dit zijn zeer effectieve technieken voor het gevecht op de korte afstand, het zogenaamde “close quarter fighting”.

Een Tul wordt volgens een bepaald patroon gelopen. Tijdens uitvoering van de Tuls worden de verschillende technieken uit het Taekwon-Do beoefend waarbij balans, kracht en spierbeheersing worden getraind, maar vooral de logische opeenvolging van bepaalde technieken.

Een Tul verhoudt zicht tot een echte zelfverdedigingssituatie als toonladders tot een jazzimprovisatie, of pianosonate. Desalniettemin is het een kunst om een Tul mooi te lopen, daarom is het ook een vast wedstrijdonderdeel (ook in teamverband).

Voor iedere graduatie dient de Taekwon-doïn een bepaald aantal tuls te beheersen. Er zijn in totaal 24 patronen: deze stellen 24 uren voor, een dag of heel het leven. De naam van het patroon, het aantal bewegingen en het diagram van elk patroon symboliseert of helden uit de Koreaanse geschiedenis of objecten gerelateerd aan historische gebeurtenissen.

Hosinsul (zelfverdediging)

In Hosinsul, oftewel zelfverdediging, worden de toepassingen van de technieken uit de Tuls geoefend met één of meerdere partners. Eerst volgens vaste scenario’s en vervolgens leert men improviseren en anticiperen: de realiteit is immers niet te voorspellen. Hier een compilatievideo van een seminar dat bij Taekwon-Do School Amsterdam werd gehouden.

Naast het oefenen met de zelfverdedigingstechnieken is er uitgebreid aandacht voor het detecteren, vermijden en de-escaleren van (potentieel) gewelddadige situaties. Voorkomen is veruit te prefereren boven genezen!

De psychologische en fysiologische aspecten komen aan bod en tevens de juridische aspecten van noodweer maken onderdeel uit van het curriculum.

De Supervisor van Taekwon-Do School Amsterdam is binnen de Internationale Taekwon-Do Federatie dé specialist op het gebied van Hosinsul en geeft regelmatig ITF Radix seminars in binnen- en buitenland.

Sparring

Sparren is een wedstrijdvorm die is ontwikkeld als “spel” om aanvals- en verdedigingstechnieken uit de Tuls en fundamentele oefeningen tegen een daadwerkelijke bewegende tegenstander te oefenen. Dit ter bevordering van de vechtmentaliteit, moed, incasseringsvermogen, snelheid, training van de ogen en het leren van de tactiek en bewegingen van de tegenstander. Tijdens het sparren worden altijd beschermingsmaterialen gedragen. Doel van de wedstrijdvariant is om punten te scoren.

De principes die gelden in het onderdeel Hosinsul (zelfverdediging) gelden ook in het sparren: het is immers “vechten”, hetzij gereguleerd door spelregels. Echter, beide onderdelen van Taekwon-Do hebben naast overlap ook elk hun eigen dynamiek. Dit maakt het een waardevolle aanvulling op het curriculum (en het is uiteraard een heel leuk spelletje!).

Spring- en Breektechnieken

Taekwon-Do staat bekend om haar spectaculaire gesprongen trappen en breektesten. Deze onderdelen hebben als doel de atleten tot het uiterste te testen qua (sprong)kracht, precisie en lenigheid. Ook Breken en Springen zijn vaste wedstrijdonderdelen.

Pre-Arranged Sparring

Deze oefenvorm is een demonstratie van Taekwon-Do technieken met een partner. De choreografie is naast de technische uitvoering van groot belang. Het betreft hier niet om zelfverdedigingstoepassingen, maar meer wat je ziet in oude Kung-Fu films. Dat maakt het zeker niet een minder vermakelijke en atletisch uitdagende wedstrijdvorm!