Wat is Taekwon-Do?

Taekwon-Do is een krijgskunst, ontwikkeld in Korea door Generaal Choi Hong Hi (1918-2002). Het heeft elementen uit diverse Aziatische krijgskunsttradities geadopteerd, maar hoofdzakelijk uit het Japanse Karate-Do. In de beginjaren werd het ook wel “Koreaans Karate” genoemd.

Moderne Martial Art

Taekwon-Do is een moderne krijgskunst die bekend staat om de spectaculaire gedraaide en gesprongen trappen. Het is een jonge martial art. De fundering van Taekwon-Do werd ontwikkeld gedurende de jaren ’40-’50 door de Koreaanse Generaal Choi Hong Hi. Het hoofdingrediënt was Karate – Choi leerde zelf Karate onder de “vader van modern Karate”, Gichin Funakoshi, en kwam tot 2e Dan – maar diverse traditionele Koreaanse en Chinese krijgskunsten hebben hun sporen achtergelaten.

De naam “taekwondo” (de oude spelling) werd in 1955 geïntroduceerd door Generaal Choi Hong Hi. Het idee was om de diverse Koreaanse stijlen te verenigen, die destijds in de vijf grote scholen (de zogenaamde “Kwans”) in Seoel (Korea) onderwezen werden.

Choi brak in 1966 met de Korean Taekwondo Association – het orgaan dat de vereniging der stijlen voornamelijk aanjoeg – en richtte de International Taekwon-Do Federation op (ITF), die tot de dag van vandaag bestaat. De ITF waar Taekwon-Do School Amsterdam onder valt is hier te vinden.

De KTA en het in 1973 door het Zuid-Koreaanse Ministerie van Sport opgerichte orgaan voor Taekwondo-onderwijs, Kukkiwon, vormden wat nu WT Taekwondo heet, bekend van de Olympische Spelen. Deze stijl richt zich puur op de wedstrijdvorm.

“Breken” lijkt overigens een vast thema binnen Taekwon-Do, want nadat Choi zich in 2001 noodgedwongen terugtrok wegens zijn ziekbed, brak de ITF al snel op en zijn zoon ging verder met zijn eigen ITF, gezeteld in Toronto. Een jaar later overleed Generaal Choi Hong Hi aan maagkanker, waarop de ITF onder druk van politieke spanningen en Noord-Koreaanse invloed, nogmaals verdeeld werd onder twee andere ITF organisaties. De ene viel onder Trân Triệu Quân, gekozen op het congres van 2003, die na zijn overlijden tijdens een aardbeving op Haïti werd vervangen door Pablo Trajtenberg. Op zijn beurt draagt hij vanaf april 2019 het stokje over aan Paul Weiler. De andere ITF kwam onder leiding van Chang Ung, de Noord Koreaanse kandidaat, met het hoofdkwartier Wenen. Later vonden nog enkele kleine versplinteringen plaats.

Choi publiceerde in 1987 de Encyclopedia of Taekwon-Do. Wie klassiekers als Karate Jutsu (1925) en Karate-Do Kyohan (1935) kent, geschreven door eerdergenoemde Funakoshi, weet waar Choi zijn inspiratie vandaan heeft. Zijn lijvige 15-delige epos, ruim voorzien van foto’s, beschrijft alle Taekwon-Do technieken, Tuls (stijlpatronen, zie hieronder) en meer.

ITF Taekwon-Do onderscheidt zich van de andere traditionele vormen door de wetenschappelijke insteek van Choi. Zijn Theory of Power is geënt op biomechanica en Newton (F=m*a). Let wel, Choi was een leek op dit gebied en met enige kennis van natuurkunde valt direct op dat hoewel de onderliggende uitgangspunten wel kloppen, de uitleg ervan hier en daar wat uit de bocht vliegt en soms op verkeerde interpretaties berust.

Stilistisch is de zogenaamde sine wave (“sinusgolf”), die haar naam ontleent aan het op-en-neer bewegen in de Tuls (stijlpatronen, zie hieronder) en de dynamiek tussen ontspanning en explosiviteit typisch voor ITF Taekwon-Do. Zoals een bokser een drop step maakt in z’n jab, zo gooit een Taekwon-Do beoefenaar z’n massa achter een techniek.

Tul

Een Tul bestaat uit een serie tactisch samengestelde zelfverdedigingstechnieken. Dit zijn zeer effectieve tactieken voor het gevecht op de korte afstand, het zogenaamde “close quarter fighting”.

Een Tul verhoudt zicht tot een echte zelfverdedigingssituatie als toonladders tot een jazzimprovisatie, of pianosonate. Desalniettemin is het een kunst om een Tul mooi te lopen, daarom is het ook een vast wedstrijdonderdeel (ook in teamverband).

Voor iedere graduatie dient de Taekwon-doïn een bepaald aantal Tuls te beheersen. Er zijn in totaal 24 patronen: deze stellen 24 uren voor, een dag of heel het leven. De naam van het patroon, het aantal bewegingen en het diagram van elk patroon symboliseert of helden uit de Koreaanse geschiedenis of objecten gerelateerd aan historische gebeurtenissen. Door Koreaanse mythologie en geschiedenis te verwerken in de 24 Tuls, heeft Generaal Choi flink bijgedragen aan de bestendiging van de Koreaanse cultuur.

Hosinsul (zelfverdediging)

In Hosinsul, oftewel zelfverdediging, worden de toepassingen van de technieken uit de Tuls geoefend met één of meerdere partners. Eerst volgens vaste scenario’s en vervolgens leert men improviseren en anticiperen: de realiteit is immers niet te voorspellen. Hier een compilatievideo van een seminar dat bij Taekwon-Do School Amsterdam werd gehouden.

Naast het oefenen met de zelfverdedigingstechnieken is er uitgebreid aandacht voor het detecteren, vermijden en de-escaleren van (potentieel) gewelddadige situaties. Voorkomen is veruit te prefereren boven genezen!

De psychologische en fysiologische aspecten komen aan bod en tevens de juridische aspecten van noodweer maken onderdeel uit van het curriculum.

De Supervisor van Taekwon-Do School Amsterdam is binnen de Internationale Taekwon-Do Federatie dé specialist op het gebied van Hosinsul en geeft regelmatig ITF Radix seminars in binnen- en buitenland.

Sparring

Sparren is een wedstrijdvorm die is ontwikkeld als “spel” om aanvals- en verdedigingstechnieken uit de Tuls en fundamentele oefeningen tegen een daadwerkelijke bewegende tegenstander te oefenen. Dit ter bevordering van de vechtmentaliteit, moed, incasseringsvermogen, snelheid, training van de ogen en het leren van de tactiek en bewegingen van de tegenstander. Tijdens het sparren worden altijd beschermingsmaterialen gedragen. Doel van de wedstrijdvariant is om punten te scoren.

De principes die gelden in het onderdeel Hosinsul (zelfverdediging) gelden ook in het sparren: het is immers “vechten”, hetzij gereguleerd door spelregels. Echter, beide onderdelen van Taekwon-Do hebben naast overlap ook elk hun eigen dynamiek. Dit maakt het een waardevolle aanvulling op het curriculum (en het is uiteraard een heel leuk spelletje!).

Taekwon-Do School Amsterdam leerling Naut in actie op de Open Dutch Championships die 26 januari 2019 werden gehouden (Naut werd kampioen sparring!):

Spring- en Breektechnieken

Taekwon-Do staat bekend om haar spectaculaire gesprongen trappen en breektesten. Deze onderdelen hebben als doel de atleten tot het uiterste te testen qua (sprong)kracht, precisie en lenigheid. Ook Breken en Springen zijn vaste wedstrijdonderdelen.

Taekwon-Do School Amsterdam hoofdleraar Jair demonstreert zijn stootkracht

 

Vier planken door midden!

 

Pre-Arranged Sparring

Deze oefenvorm is een demonstratie van Taekwon-Do technieken met een partner. De choreografie is naast de technische uitvoering van groot belang. Het betreft hier niet om zelfverdedigingstoepassingen, maar meer wat je ziet in oude Kung-Fu films. Dat maakt het zeker niet een minder vermakelijke en atletisch uitdagende wedstrijdvorm!

 

Moreel Ideaal

Taekwon-Do heeft, zoals vele Budo Oosterse krijgskunsten, als primaire doel om moed te ontwikkelen: moed, om het morele kompas niet uit het oog te verliezen en ernaar te handelen, gepaard met een gezond en sterk lijf dat in staat is krachtige en gracieuze bewegingen uit te voeren. Fit in lichaam en geest dus.

Het ideaalbeeld van generaal Choi was dat wereldwijde verspreiding van Taekwon-Do zou bijdragen aan een vredige, rechtvaardige wereld. Niet voor niets is de eerste van de vijf morele richtlijnen van Taekwon-Do “Hoffelijkheid”. Een betere wereld begint immers bij jezelf. Lees meer over de zogenaamde “DO”.

Generaal Choi over het ideaal van Taekwon-Do:

Martiale Oorsprong

De basis voor Taekwon-Do komt uit het Japanse Karate-Do. Verder zijn er elementen overgenomen uit het Koreaanse Tae-kyon, dat in de loop der tijd is geformaliseerd tot een krijgskunst, maar oorspronkelijk een spel was. Tae-kyon kent echter geen traptechnieken: het doel van het spel is de ander uit balans te brengen door elkaar (licht) te duwen met de voeten. Hiervoor is een flinke dosis lenigheid nodig.

De Taekwon-Do-oefenstof is dan ook opvallend veelzijdig en reikt van hoge gesprongen schoppen en effectieve zelfverdedigingstechnieken tot ademhalings- en ontspanningsoefeningen.

Taekwon-Do bevordert het uithoudingsvermogen, kracht, lenigheid, motoriek en evenwichtsgevoel. Tevens heeft het een positieve invloed op het zelfvertrouwen, zelfbeheersing en concentratie.

Taekwon-Do School Amsterdam beoefent de originele stijl zoals die door generaal Choi Hong Hi ontwikkeld is. Deze vorm wordt aangeduid als I.T.F. (International Taekwon-Do Federation). Meer informatie hierover is te vinden op de website van ITF Nederland.

Taekwon-Do kent verschillende onderdelen, zoals bijvoorbeeld tuls, sparring en zelfverdediging.

Image result for itf taekwon-do jong soo park

Grand Master Jong Soo Park: één van de Koreaanse instructeurs die Taekwon-Do in Nederland verspreid heeft