Amsterdamse Waarden en ITF Taekwon-Do Tenets

Ontdek hoe de kernwaarden van Amsterdam en de ITF Taekwon-Do Tenets op een bijzondere manier samenkomen. In dit artikel duiken we diep in deze gedeelde waarden die niet alleen relevant zijn voor Amsterdammers en Taekwon-Do beoefenaars, maar voor iedereen die streeft naar een zinvol leven. Lees hieronder verder.

Het logo van Taekwon-Do School Amsterdam

Het logo van Taekwon-Do School Amsterdam

De inspiratie voor dit artikel komt voort uit de diepgewortelde betrokkenheid van Taekwon-Do School Amsterdam bij de gemeenschap. Onze school is niet alleen een plek om vechtsporten te leren; het is een centrum voor maatschappelijke betrokkenheid. We geven Taekwon-Do lessen op lokale basisscholen, nemen deel aan speciale programma’s gericht op het bestrijden van kinderobesitas en hebben zelfs initiatieven om ouderen actief en sociaal te houden.

De Amsterdamse Waarden en de ITF Taekwon-Do Tenets

Amsterdam, de hoofdstad van Nederland, staat niet alleen bekend om zijn motto “Heldhaftig, Vastberaden, Barmhartig”, maar ook om zijn iconische wapen met drie Sint-Andrieskruisen. Evenzo wordt de International Taekwon-Do Federation (ITF) geleid door zijn Vijf Tenets: Hoffelijkheid, Integriteit, Volharding, Zelfbeheersing en Onverzettelijke Geest. Hoewel deze symbolen en waarden uit verschillende culturele en historische contexten komen, kruisen ze elkaar op betekenisvolle manieren.

ITF Taekwon-Do: Een Universele Discipline

Het is belangrijk op te merken dat ITF Taekwon-Do bewust is ontworpen als een niet-religieuze vechtsport, waardoor het toegankelijk is voor mensen van alle geloofsovertuigingen en achtergronden. De focus ligt op universele waarden en principes die resoneren met een breed scala aan individuen.

Het Sint-Andrieskruis: Een Symbool van Opoffering en Toewijding

Sint-Andries, een apostel van Jezus, zou zijn gekruisigd op een X-vormig kruis, zijn lot willens en wetens accepterend als een vorm van ultieme opoffering en toewijding. Deze daad belichaamt waarden die resoneren met zowel het Amsterdamse motto als de tenets van ITF Taekwon-Do.

Heldhaftig en Onverzettelijke Geest

De opoffering van Sint-Andries is een getuigenis van heldhaftigheid en onverzettelijke geest. De term “Heldhaftig” en de tenet van Onverzettelijke Geest moedigen individuen aan om uitdagingen met moed en veerkracht aan te gaan.

Vastberaden en Volharding

De onwankelbare trouw van Sint-Andries sluit aan bij de waarde van “Vastberaden” en de ITF tenet van Volharding. Alle drie de principes benadrukken het belang van toewijding aan je overtuigingen en doelen.

Barmhartig en Hoffelijkheid

Sint-Andries stond bekend om zijn mededogen, een waarde die aansluit bij “Barmhartig” en de ITF tenet van Hoffelijkheid. Deze principes benadrukken het belang van vriendelijkheid, respect en de behandeling van anderen zoals we zelf behandeld willen worden.

Integriteit en Zelfbeheersing: De Pijlers van Deugd

Hoewel niet direct corresponderend met Sint-Andries of het Amsterdamse motto, dienen de ITF tenets van Integriteit en Zelfbeheersing als fundamentele waarden. Integriteit betreft eerlijkheid en morele rechtschapenheid, terwijl zelfbeheersing zich richt op emotionele regulatie.

Conclusie

Het Amsterdamse stadsmotto, de Sint-Andrieskruisen en de ITF Taekwon-Do Tenets komen misschien uit verschillende tradities, maar ze komen samen op universele waarden die resoneren over culturen en geschiedenissen heen. Deze principes bieden een blauwdruk voor persoonlijke groei, sociale harmonie en wederzijds respect.

Verder Lezen


Interesse om meer te leren? Boek een gratis proefles bij Taekwon-Do School Amsterdam. Neem contact op via info@taekwondoschoolamsterdam.nl.