De Waarde van een Zwarte Band in Taekwon-Do: Een Amsterdamse Perspectief

De aanleiding voor dit artikel was een leerling van Taekwon-Do School Amsterdam met een groene band die op een toernooi in een sparringcategorie met zwarte banders werd geplaatst. Ondanks het veronderstelde niveauverschil, won hij goud. Dit roept de vraag op: wat is de werkelijke waarde van een zwarte band in Taekwon-Do? Lees hieronder verder.

black belts taekwon-do school amsterdam

De Inflatie van de Zwarte Band

Zwarte banden lijken tegenwoordig aan inflatie onderhevig te zijn. Waar het vroeger een zeldzaamheid was, is het nu een veelvoorkomend fenomeen. De ITF is versplinterd en er zijn nu meerdere versies van hoe een danexamen eruit moet zien. Dit heeft geleid tot een verwatering van de waarde van de zwarte band.

De Waarde van een Band: Een Clubaangelegenheid?

Er zijn argumenten voor en tegen de stelling dat een zwarte band alleen binnen de club van waarde is:

Argumenten Voor

  1. Verschillende Standaarden: Verschillende clubs en federaties hebben verschillende standaarden en exameneisen, wat leidt tot een inconsistentie in de kwaliteit van zwarte banders. Bron
  2. Eigen Leraar: Het feit dat veel examens worden afgenomen door de eigen leraar kan leiden tot een subjectieve beoordeling. Bron
  3. Versplintering van de ITF: De ITF is meerdere malen opgebroken en versplinterd, wat leidt tot verschillende interpretaties van wat een zwarte band betekent. Bron
  4. Inflatie van Dangraden: De perceptie dat dangraden gemakkelijker te verkrijgen zijn dan voorheen, wat hun waarde vermindert. Bron
  5. Oppervlakkige Syllabus: Het curriculum kan zo oppervlakkig zijn dat mensen na het behalen van de zwarte band gewoon herhalen wat ze al hebben geleerd. Het is voor ons bijvoorbeeld onbegrijpelijk dat de hoogst gegradueerden jaar in, jaar uit “stapsparring” moeten laten zien, ook wel de blinde darm van het Taekwon-Do genoemd. Bron
  6. Mythevorming: De mythe dat het behalen van een zwarte band je bijna onoverwinnelijk maakt, kan verkeerde verwachtingen scheppen. Bron

Argumenten Tegen

  1. Universele Principes: De ITF tenets bieden een raamwerk van universele principes die in theorie in elke club zouden moeten gelden. Echter, naast de geestelijke rijping (“Do”) is het fysieke deel (“Taekwon”) het andere deel van de balans.
  2. Kwaliteitsborging: Het afnemen van examens onder supervisie of met externe examinatoren kan de kwaliteit waarborgen. Dit vereist wel een goede organisatiestructuur met heldere processen en uitgekristalliseerde toetsingscriteria, waaraan niet alleen de gesuperviseerde, maar ook de examinatoren/supervisoren onderhevig zijn. Binnen de ITF-organisatie waarbij Taekwon-Do School Amsterdam is aangesloten is een versie van een dergelijk systeem in werking.
  3. Eerste Belangrijke Stap: Het behalen van een zwarte band betekent dat de eerste belangrijke stap is gezet in een lang proces, en het is niet zinloos. Bron
  4. Individuele Groei: Het behalen van een zwarte band biedt een solide basis voor individuele groei en specialisatie in karate. Bron

De Amsterdamse Aanpak: Een Unieke Benadering

De Amsterdamse aanpak is er een van ‘branie’. We wijken misschien af van de gangbare wijze waarop de gemiddelde ITF Taekwon-Do school opereert, maar we doen dit vanuit de overtuiging dat onze leerlingen er zo het meeste aan hebben. De school verwelkomt leden uit alle lagen van de bevolking en streeft ernaar om het beste uit iedereen te halen.

Sportief vs Krijgshaftig?

Taekwon-Do bestaat wat ons betreft grofweg uit een “martiaal” deel en een “sport” deel. Binnen de sport zit ook de vechtsport (sparren) als discipline van Taekwon-Do. Ja, er is overlap tussen vechtsport en zelfverdediging, maar het is stukken minder dan je zou denken. Disciplines als tul, pre-arranged sparren (een soort “vecht toneelstukjes”), breken en gesprongen technieken zijn vergelijkbaar met gymnastiek-, of atletiekonderdelen. Tul (de stijlvormen die solo worden gelopen, zonder tegenstander) is in principe een blauwdruk voor close quarter fighting – dus martiaal. Echter, de meningen zijn erover verdeeld of de ontwikkelingen van tul als wedstrijdonderdeel die martiale oorsprong wel recht aan doen. De focus voor onze dangraadhouders (zwarte banden) ligt op het “martiale” deel van onze martial art, ondersteund door het Kalah Combat System, dat wordt beschouwd als een van de meest effectieve zelfverdedigingssystemen.

De Rol van de Instructeur

Instructeurs bij Taekwon-Do School Amsterdam zijn niet alleen technische experts maar ook rolmodellen. Ze belichamen de ITF-tenets van hoffelijkheid, integriteit, doorzettingsvermogen, zelfbeheersing en onoverwinnelijke geest. Ze zorgen ervoor dat leerlingen niet alleen technisch bekwaam zijn maar ook de filosofische aspecten van Taekwon-Do begrijpen.

Ook investeren wij in onze instructeurs en ondersteunen wij ze o.a. met professionele cursussen en trainersbegeleiding, waardoor ze met plezier kunnen groeien in hun rol. Omdat onze instructeurs goed in hun vel zitten bij ons, straalt dat uit op de leerlingen en hun ouders. Dat dit wordt gewaardeerd zien we terug in hoelang onze leden bij ons blijven en hoe regelmatig oud-leden hun weg weer terugvinden naar onze dojang.

Zelfverdediging: Meer dan Alleen Technieken

De school neemt zelfverdediging zeer serieus. Leerlingen die voor hun zwarte band examen opgaan, moeten een zogenaamde Kalah Basics Course succesvol afronden en leren – en ondervinden aan den lijve – hoe moderne zelfverdedigingstechnieken een toepassing zijn van principes uit de traditionele technieken uit de tul. Naast alle vaste onderdelen, wordt er dus grondig getest of onze zwarte banden zich kunnen verdedigen in een aantal vaak voorkomende gewelddadige situaties. Wat ons betreft is dit essentieel om de waarde van een zwarte band in Taekwon-Do te peilen.

Amsterdam is een stad met stadse problemen – en er gebeurt wel eens wat. Dankzij het ontwikkelen van situationeel bewustzijn, heeft menig leerling potentieel gevaarlijke situaties kunnen vermijden. Gelukkig is het tot nog toe altijd goed afgelopen met het handjevol leerlingen dat zich in de tijd van ons bestaan (sinds 2008) daadwerkelijk fysiek heeft moeten verdedigen.

De Waarde van een Zwarte Band in Taekwon-Do

Bij Taekwon-Do School Amsterdam is een zwarte band meer dan een statussymbool; het is een bewijs van bekwaamheid in zowel de technische als filosofische aspecten van Taekwon-Do. De school heeft hoge normen en verwachtingen voor haar zwarte banders, wat wordt benadrukt door het feit dat een leerling met een groene band in staat was om zwarte banders van andere scholen te verslaan in een toernooi.

Samenwerking en Standaardisatie

Hoewel de school altijd openstaat voor samenwerking, is er een erkenning dat hun unieke curriculum hen onderscheidt van andere scholen. Mocht bijvoorbeeld onze zelfverdediging moeten worden beoordeeld door een externe examinator, wie zou zich daarvoor dan kwalificeren? Dit roept vragen op over de haalbaarheid en wenselijkheid van standaardisatie binnen de bredere Taekwon-Do gemeenschap.

Conclusie

De waarde van een zwarte band in Taekwon-Do blijft een complex en genuanceerd onderwerp. Het is niet enkel een clubaangelegenheid en heeft wel degelijk nog glans; voor de buitenwacht althans. Bij Taekwon-Do School Amsterdam streven we ernaar om deze waarde te behouden door een holistische benadering en een sterke focus op zelfverdediging, terwijl we ook de ruimte bieden voor individuele groei en specialisatie.


Meer weten? Neem contact met ons op via info@taekwondoschoolamsterdam.nl, bezoek onze social media (Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat, YouTube, Linkedin), of boek een gratis proefles!